PAMETNA NAPRAVA RAM-1®

Pametna IoT naprava RAM-1 je namenjena daljinskemu spremljanju in napredni analizi električnih omrežij. Električna omrežja z uporabo naprave RAM-1 postanejo pametna električna omrežja saj le ta izboljša obratovalni proces, zanesljivost ter stabilnost prenosa in distribucije električne energije. V primeru priključitve na prenapetostni odvodnik brez iskrišča s trajno obratovalno napetostjo nad 1 kV naprava RAM-1 z inovativno merilno metodo meri ohmsko komponento uhajavega toka v skladu s standardom IEC 60099-5 in spremlja stanje odvodnika. Rezultate meritev naprava RAM-1 prikaže v spletni in mobilni aplikaciji. Ena vgrajena naprava na SN odvodniku zadostuje za spremljanje skupine treh odvodnikov nameščenih na enem SN daljnovodnem stebru.

Pametno IoT napravo RAM-1 odlikuje:
     • Strojno učenje;
     • Enostavna namestitev;
     • Komunikacija: 4G, 5G ali LoRaWAN;
     • Do 20 let brez vzdrževanja in brez stroškov brezžične povezave. 

RAM-1 spremlja, analizira in takoj javlja sledeče parametre:
     • Prekomerno temperaturo okolice (indikator požara);
     • Porušitev oziroma nagib visoke konstrukcije*;
     • Izpad elektrike (prisotnost napetosti);
     • Štetje atmosferskih razelektritev in manipulacij v omrežju;
     • Uničenje odvodnika – takojšnje javljanje uporabniku;
     • Aktivacija odklopne naprave;
     • Lokacijo dogodka ali okvare (navigacija do lokacije).

* elektro omrežje, vetrne elektrarne, železniško omrežje, telekomunikacijski stebri, nebotičniki, visoki dimniki, žerjavi,..

Verzije naprave RAM-1:
     • RAM-1 SN A2(A4)** – napetost do 110 kV;
     • RAM-1 VN A2(A4) – napetost nad 110 kV.
** Kvaliteta vgrajenega nerjavnega jekla.

1.  Nadzor visokih konstrukcij*
Opozorilo ob dogodku:
      • Nagib stebra ali visoke konstrukcije,
      • Požar,
      • Prisotnost napetosti,
      • Lokacija naprave,
      • Najbližja pot do naprave.

 Dnevno javljanje:
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.

Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki za DV ali TP,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.

2. Nadzor DV < 110 kV + Meritev uhajavega toka – RAM-1 SN – Odvodnik brez iskrišča
Opozorilo ob dogodku:
     • Nagib daljnovodnega stebra,
     • Požar,
     • Prisotnost napetosti,
     • Uničenje odvodnika,
     • Delovanje odklopne naprave,
     • Prekoračena vrednost ohmske komponente uhajavega toka,
     • Lokacijo vgrajene naprave,
     • Najbližja pot do naprave.

Dnevno javljanje:
     • Stanje odvodnika,
     • Grafični prikaz stanja odvodnika
     • Števec strel,
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.

Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki za DV ali TP,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.

3. Nadzor DV > 110 kV + Meritev uhajavega toka – RAM-1 VN – Odvodnik brez iskrišča
Opozorilo ob dogodku:
     • Nagib daljnovodnega stebra,
     • Požar,
     • Uničenje odvodnika,
     • Prisotnost napetosti,
     • Prekoračena vrednost ohmske komponente uhajavega toka,
     • Lokacijo vgrajene naprave,
     • Najbližja pot do naprave.

Dnevno javljanje:
     • Stanje odvodnika
     • Grafični prikaz stanja odvodnika,
     • Števec strel,
     • Temperaturo okolice,
     • Temperaturo naprave.

Vnos podatkov v program:
     • Slike vgradnje,
     • Podatki visoke konstrukcije,
     • Napetostni nivo,
     • Opis vgradnje,
     • Podatki operaterja.